سه شنبه بیست و شش تیر
مهران عضدی
مدیر عامل
بیوگرافی
نوذر پور کریمی
رئیس هیئت مدیره
بیوگرافی
تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir