سه شنبه بیست و هشت فروردینساخت تابلو های برق سیلوی یکصد هزار تنی ترانزیتی بندر امام خمینی (ره)

کارفرما :  شرکت جهاد توسعه سیلوها

محل اجراء :  خوزستان 

مدت پیمان : 2 ماه

آغاز پروژه :  دی 1373

خاتمه پروژه :  اسفند 1373

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir