سه شنبه بیست و هشت فروردیناجرای سیستم اعلام حریق در بندر امام خمینی (ره)

کارفرما : جهاد تحقیقات فن اندیش

محل اجراء : خوزستان 

مدت پیمان :  2 ماه 

آغاز پروژه : مهر 76

خاتمه پروژه : آذر 76

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir