سه شنبه بیست و هشت فروردینمدیریت پروژه اجرای طرح جامع فشار قوی بندر امام خمینی (ره)

کارفرما :  جهاد تحقیقات فن اندیش 

مشاور:  طرح گسترش نیرو 

محل اجراء : خوزستان 

مدت پیمان : 2 سال 

آغاز پروژه :  1378 

خاتمه پروژه : 1380

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir