سه شنبه بیست و هشت فروردینمدیریت پروژه تعمیرات ، سرویس و نگهداری تأسیسات مکانیکی و آبرسانی بندر امام خمینی (ره)

کارفرما : جهاد تحقیقات فن اندیش 

مشاور : اداره برق و تأسیسات بندر امام خمینی (ره)

محل اجراء : خوزستان 

مدت پیمان : 3 سال 

آغاز پروژه : 1380

خاتمه پروژه : 1382

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir