سه شنبه بیست و هشت فروردیناجرای سیستم شیلد ساختمان های جدید بخش صدا و سیما

کارفرما : صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

مشاور :  شرکت سیناب

محل اجراء : تهران 

مدت پیمان : 7 ماه 

آغاز پروژه : خرداد 1381 

خاتمه پروژه : دی 1381

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir