سه شنبه بیست و هشت فروردیناجراي تاسيسات كتابخانه و موزه حرم حضرت امام خميني (ره)

کارفرما :  ستاد اجرایی ساخت و تکمیل حرم مطهر امام خمینی (ره)

مشاور :  مهندسین مشاور طرح پرهون 

محل اجراء : تهران 

مدت پیمان :  20 ماه 

آغاز پروژه :  بهمن 1380

خاتمه پروژه :  شهریور 1382

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir