سه شنبه هشت خرداد



اجراي تاسيسات دانشكده شيمي و خانه رياضي دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان

کارفرما :  شرکت ساختمانی سکوکار

مشاور :  شرکت ایران آرک 

محل اجراء :  زنجان 

مدت پیمان :  22 ماه

آغاز پروژه :  خرداد 1381 

خاتمه پروژه :  اسفند 1383

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir