سه شنبه بیست و هشت فروردیناجراي عمليات ابزار دقيق و اتاق كنترل ، پروژه MEG در پتروشيمي جم

کارفرما :  شرکت مدیریت اجرای طرح های نفت گستر قشم 

مشاور :  شرکت پیدک

محل اجراء :  عسلویه 

مدت پیمان : 19 ماه 

آغاز پروژه :  خرداد 1383

خاتمه پروژه :  آبان 1384

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir