سه شنبه بیست و هشت فروردیناحداث شبكه بيست كيلو ولت اداره جهاد كشاورزي قم

کارفرما :  سازمان جهاد کشاورزی معاونت عمران و صنایع روشنایی 

مشاور :  شرکت پادیسن نیرو 

محل اجراء : قم 

مدت پیمان :  6 ماه 

آغاز پروژه :  بهمن 1383

خاتمه پروژه : تیر 1385

 

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir