سه شنبه هشت خرداداجراي تاسيسات الكتريكي نيروگاه 2000 مگا واتي رود شور

کارفرما :  شرکت نیرو و توان 

مشاور :  شرکت پرهون طرح 

محل اجراء:  نیروگاه رود شور

مدت پیمان :  12 ماه 

آغاز پروژه :  آذر 1383

خاتمه پروژه :  آذر 1385

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir