سه شنبه بیست و هشت فروردیناجراي عمليات مونتاژ تجهيزات پست برق ساختمان اداري و تست و راه اندازي آن در سايت اوره _ آمونياك

کارفرما :  شرکت سکوکار

مشاور : شرکت نام آوران 

محل اجراء :  پتروشیمی کرمانشاه 

مدت پیمان :  6 ماه 

آغاز پروژه :  اردیبهشت 1386

خاتمه پروژه :  آبان 1386

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir