سه شنبه هشت خرداداجراي شبكه 20 كيلو ولت و روشنائي شهرك صنعتي پيشواي ورامين

کارفرما :  شرکت شهرک های صنعتی تهران 

مشاور : شرکت توزیع برق نواحی 

محل اجراء :  شهرک صنعتی پیشوا

آغاز پروژه :  دی 1386 

خاتمه پروژه :  آذر 1387 

 

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir