سه شنبه هشت خرداداحداث تلمبه خانه اصلي فاضلاب منطقه مركزي (PSA) شهر رشت

کارفرما :  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

مشاور :  مهندسین مشاور ایراناب 

محل اجراء :  رشت 

آغاز پروژه : مرداد 1389 

خاتمه پروژه :  تیر 1392

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir