سه شنبه بیست و هشت فروردینبه سازی و بازسازی ساختمان شماره 5 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

کارفرما :  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

محل اجراء:  تهران 

مدت پیمان :  10 ماه 

آغاز پروژه :  اردیبهشت 1395 

خاتمه پروژه :  اسفند 1395

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir