شنبه دو تیرخرید مصالح و اجرای عملیات برق رسانی سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور

کارفرما :  شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان ( ارتباطات ریلکام ایرانیان سابق)

محل اجراء :  تهران 

مدت پیمان : 3 ماه 

آغاز پروژه : خرداد 1395

خاتمه پروژه :  شهریور 1395

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir