شنبه دو تیر
Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/metecir/public_html/morerd.php on line 40

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/metecir/public_html/morerd.php on line 49
طراحی و ساخت سیستم ثبت وقایع حرکتی خودروهای عمومی

در این طرح اطلاعات مربوط به حرکت خودروهای عمومی ، سرعت ، موقعیت ، مشخصات راننده یا رانندگان ، مشخصات خودرو و سایر اطلاعات لازم در حافظه دستگاه ساخته شده ثبت و نگهداری شده و در مواقع لزوم این اطلاعات توسط سخت افزارهای جانبی یا بی سیم بطور اتوماتیک به ایستگاه های مربوطه انتقال می یابد. اطلاعات رسیده در ایستگاه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس تخلفات احتمالی جرایم مربوطه در نظر گرفته می شود. در این طرح ردیابی خودروهای عمومی نیز با استفاده از GPS به سهولت امکان پذیر است. 

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir